Breninesau

Mae ein rhaglen bridio breninesau yn cynnwys dewis y rhai gwnaeth perfformio orau o’r tymor blaenorol.  Yna, byddwn yn dechrau’r broses o baru rhain yn agored gyda merched y frenhines mewn safleoedd bridio ynysig, sydd wedi’i amgylchynu gan gytrefi cynnyrch drôn. Rydym yn dewis y mamau drôn a’r breninesau bridio gan ddefnyddio meini prawf pendant, gan gynnwys, cynhyrchiant, caredigrwydd, sut maent yn amddiffyn yn erbyn varroa a morffometreg. Mae ein stoc o wenyn brodorol Cymraeg yn dod o ddyffryn Teifi. Ni allwn sicrhau bod ein merched yn bridio gyda dronau ein hun, ond rydym yn cymryd camau i gynyddu’r tebygolrwydd ei bod nhw yn. Rydym yn gwirio pob brenhines er mwyn sicrhau bod nhw yn dilyn patrwm bridio iachus cyn gwerthu nhw.

Mae modd i chi casglu eich archeb neu dderbyn nhw trwy ddanfoniad post. Mae angen taliad cyn i ni ddanfon nhw allan i chi. Bydd pob archeb yn cael ei danfon gan ddefnyddio post Brenhinol dosbarth cyntaf.