Pecyn Gwenyn

Os hoffwch stocio eich cychod gwenyn gydag ein gwenyn ni ac mae gennych gyfarpar maint gwahanol, gallwn gynnig pecynnau o wenyn (2.5lb) gydag un o’n breninesau i chi. Bydd angen i chi archebu rhain gyda llawer o rybudd er mwyn i ni allu gweithio gyda chi i gyflawni eich gofynion.