Paill Ffres

Mae paill gwenyn yn dod o rhannau bach microsgopig sydd yn dod of sbermatozoa y planhigyn. Mae’r gwenyn yn casglu paill wrth blodau ac yn defnyddio hwn i bwydo gwenyn gweithio, a larfâu. Mae paill gwenyn yn cael ei ystyried fel un o bwydydd mwyaf maethlon. Mae’r cynnyrch gwenyn naturiol yn cynnwys braster, carbohydradau, ffeibr, mwynau, asidau amino, cyfansoddion ffenolig a fitaminau. 142g

Dod Yn Fuan