Blociau Cwyr Gwenyn

Bloc cwyr gwenyn – 10oz (28g) sydd wedi cael ei greu gan ein gwenyn. Rydym yn ceisio sicrhau bod ein cychod gwenyn yn cael ei leoli o fewn ardaloedd lle mae yna flodau gwyllt niferus megis dolydd blodau organig a pherllannau. Mae’r cwyr yn cael ei hidlo trwy lint cotwm er mwyn creu cwyr sydd yn felyn, glir, melys ac yn arogli’n hardd. Mae’r cwyr yn gallu cael ei defnyddio i greu canhwyllau, balmau gwefusau, gorchuddion bwyd cwyr a llawer mwy o ddefnyddiau traddodiadol megis gwneud edafu cotwm yn hawsach i rwbio ar redwyr cist dillad.

£2.95