Marchnadoedd

Rydym yn ymweld â marchnadoedd lleol a ffeiriau bwyd yn gyson lle rydym yn hyrwyddo ein cynnyrch mêl a chwyr gwenyn. Mae hwn yn rhoi siawns i ni i gysylltu yn uniongyrchol gydag ein cwsmeriaid sydd â diddordeb yn aml yn y buddion mae mêl lleol yn medru cael ar ei iechyd.

Mae cwrdd â gwenynwyr egin eraill i rannu ei phrofiadau gwastad yn dod a llawenydd i Ceri.

Rydym weithiau yn dod ac esiampl cwch gwenyn gyda ni, mae’r plant yn mwynhau dysgu am sut mae mêl yn cael ei greu a hefyd i ddod o hyd i’r gwenyn Brenhines.

Edrychwch ar y rhestr isod i weld lle byddwn ni nesaf!

Marchnadoedd Fferm Rheolaidd

Dyma'r marchnadoedd fferm yr ydym yn ymweld ag yn gyson, gwasgwch y linc i weld mwy o wybodaeth. Rydym hefyd yn ymweld â marchnadoedd eraill ar draws y wlad. Cadwch gip olwg ar y rhestr yma a hefyd ein cyfryngau cymdeithasol i gael mwy o wybodaeth!

Hoffwch chi gwerthu cynnyrch Mêl Bae Aberteifi?

Os oes gennych ddiddordeb i werthu cynnyrch Mêl Bae Aberteifi yn eich busnes, cysylltwch â ni, byddwn wrth ein bodd i glywed wrthoch! Cofiwch, nid oes gennym stoc ddiddiwedd, a bydd ein stocwyr presennol yn cael blaenoriaeth dros stocwyr newydd.