Croeso i Mêl Bae Ceredigion

Croeso cynnes gan dîm Mêl Bae Ceredigion.

Yn cynhyrchu mêl, gwenyn a chynhyrchion cwyr gwenyn o safon.

Lles ein creaduriaid yw ein blaenoriaeth. Mae Ceri yn cael ei adnabod o fewn y gymuned am ei sgiliau naturiol ac addfwyn wrth drin gwenyn. Mae ein tîm yn angerddol iawn, gyda ffocws clir ar ddiogelu iechyd a chryfder ein cychod gwenyn sydd yn cynyddu yn niferoedd o hyd. Dim ond y mêl gormodedd sydd yn cael ei chynaeafu, mewn tymor da gallai hwn bod 4 gwaith yn ystod y flwyddyn.

Mae ein cynnyrch i gyd yn dod o’n gwenyn ein hunain, sydd yn cael ei chynaeafu’n foesegol ac yn organig lle yn bosib. Nid yw ein mêl yn cael ei difwyno mewn unrhyw ffordd, sydd yn golygu bod blas a chysondeb yn amrywio yn ystod y flwyddyn. Fel rhan o’n broses, rydym yn hidlo’r mêl cyn potelu er mwyn cadw’r buddion blas ac iechyd.

Ein Nod yw i ‘Troedio’n ysgafn’ bob amser, wrth alluogi peillio o gefn gwlad annwyl Gorllewin Cymru ac i greu cynnyrch cwch gwenyn o ansawdd eithriadol.

Categorïau Siop

Ein Mêl

Mae ein mel i gyd wedi i cynhyrchu gan wenyn ein hunain ac yn hollol naturiol a heb i amharu yn unrhyw ffordd cyb cynnig i'n cwsmeriaid.

Cynnyrch Cwyr

Mae gan gwyr gwenyn nifer o ddefnyddiau, cymerwch olwg ar ein cynnyrch cwyr i gael gwybod mwy.

Gwenyn a Breninesau

Os ydych yn gyd-wenynwr ac yn edrych i brynu Gwenyn a Breninesau, edrychwch dim pellach! Rydym yn hapus i ddarparu cymorth a chyngor os oes angen.

Cynnyrch Poblogaidd

Dyma ddewis o'n cynhyrchion mwyaf poblogaidd. Edrych am rywbeth gwahanol? Edrychwch trwy ein siop ar-lein, os oes gennych gwestiynau, cysylltwch â ni.