Ein Stori

Fferm wledig yw Mêl Bae Ceredigion, wedi e’i leoli yn nyffryn Teifi Gorllewin Cymru, lle mae Ceri’r gwenynwr yn byw gyda’i wraig Lorien a’i 5 plentyn. Mae’r fferm wedi’i lledaenu ar draws 20 gwenynfeydd, gyda rhain i gyd wedi’i ei leoli yng Ngheredigion a Gogledd Sir Benfro. Mae nifer ohonynt wedi’i nythu yn nyffryn Teifi a rhai ardaloedd arfordirol. Mae Ceri wedi bod yn cadw gwenyn am tua 20 mlynedd, gan gynhyrchu amrywiaeth o gynnyrch mêl blodau gwyllt, pur, Cymreig.

Mae’r busnes wedi tyfu yn raddol ond yn gynaliadwy dros y blynyddoedd. Wedi symud o fusnes bychan o fewn y tŷ teuluol i’r busnes llewyrchus a gweler heddiw. Mae gennym fwy na 30 o fusnesau lleol yn cadw’r cynnyrch ac rydym yn mynychu gwyliau bwyd a marchnadoedd lleol yn gyson. Rydym wrth ein bodd yn gwerthu yn uniongyrchol i’n cwsmeriaid, rydym yn teimlo ein bod yn medru creu perthynas cryf gydag ein cynulleidfa trwy’r math yma o berthynas, ond hefyd gyda chynhyrchwyr bwyd arall lle rydym yn medru cael adborth am ein cynhyrchion. Rydym hefyd yn gwerthu ein cynnyrch ar-lein trwy Etsy, Facebook, ein siop e-fasnach a hefyd eBay.

Mae teulu bae Aberteifi yn cynnwys tîm bach o weithwyr a tua 3 aelod arall tymhorol sydd yn helpu dros adeg yr haf. Mae Mam Carol dal yn chwarae rhan o fewn y fenter, ei phrif rôl yw prosesu’r cwyr gwenyn melyn hardd. Mae yna wastad rhywbeth i wneud, fel bydd unrhyw wenynwr yn ei ddweud, ac mae’r plant henach wrth ei bodd yn helpu amser y cynhaeaf.

Ein Mêl

Mae ein mêl yn cael ei brosesu fel ei bod yn cadw ei stad naturiol, nid yw'r mêl yn cael ei gorgynhesu neu eu cymysgu ar gyfer cydymffurfiaeth. Mae'r mêl yn amrywio mewn lliw, blas a chysondeb ar draws y flwyddyn oherwydd y gwahanol ffynonellau blodeuog ar newidiadau tymhorol. Nid yw o'n bosib i ni i gael ei ardystio yn organig oherwydd y gwahanol ffynonellau blodeuog a hefyd bod y gwenyn yn cael rhyddid llwyr. Rydym yn ofalus iawn wrth ddewis lleoliad ein cychod gwenyn, gan sicrhau bod yna ardaloedd cyfagos gyda choed sydd yn blodeuo a blodau gwyllt niferus megis dolydd a pherllannau organig.

Rydym wedi bod yn gofalu ar gyfer gwenyn cyn y dyddiau varroa ac yn gweld ein hunain fel gwarchodwyr o’r poblogaidd gwenyn brodorol yr ardal. Mae Ceri weithiau yn darlithio gan gyflenwi cwrs trwy’r gymdeithas gwenynwyr lleol fel rhan o’i rôl pan yn arolygydd ar gyfer yr Uned Gwenyn Cenedlaethol. Mae Ceri wedi bod yn dewis y stoc yn ofalus iawn ers y dechrau, gan geisio gwella’r straen, a bridio gwenyn ar gyfer yr hyn sydd angen ar y fferm gwenyn gan werthu’r stoc gwarged. Mae’n bleser gyda ni i allu gwerthu ein breninesau a niwclei o ansawdd da pob tymor.

Gallwch weld a phrynu trwy ein siop ar-lein trwy dalu blaendal, ond mae Ceri wastad yn hapus i roi cyngor ac i drafod opsiynau gwenyn dros y ffôn.

Tudalennau Diddorol

Bae Aberteifi

Gwenyn a Breninesau