Bae Ceredigion

Wedi byw yng Nghaerdydd a hefyd Seland Newydd, mae Ceri wastad wedi cael ei thynnu yn ôl at Hiraeth ei ardal geni a mamwlad. Dewisodd Ceri’r mynyddoedd gwyrdd ar arfordir ysblennydd ger tref marchnad Aberteifi fel yr ardal berffaith i fagu ei deulu. Ardal hael yw Gorllewin Cymru gyda diwylliant ffermio cryf a hanes cyfoeth, mae nifer o wahanol dda byw yn ffynnu yma gan gynnwys gwenyn.

Ardal o harddwch eithriadol yw Bae Aberteifi a dyffryn Teifi, yn llawn cestyll, a henebion Celtaidd a Neolithig. Mae’r cefn gwlad leol wedi’i rannu gan yr afon hiraf yng Nghymru. Yn rhedeg am 75 milltir o’i tharddiad yn fynyddoedd y Cambrian yw’r afon Teifi. Mae’r afon yn teithio trwy gefn gwlad Sir Benfro, Sir Ceredigion a Sir Gaerfyrddin cyn terfyn i’r môr ger Aberteifi ar draeth Poppit, rhan o arfordir bae Aberteifi.

Mae Bae Aberteifi yn gilfach o’r Môr Iwerydd sydd yn fewnoliad o arfordir gorllewin Cymru rhwng pen Strwmbwl, Sir Benfro, yr holl ffordd i ynys Bardsey yn Sir Gwynedd, Gogledd Cymru. BAE mwyaf Cymru yw Bae Aberteifi sydd yn gartref i draethau a childraethau eithriadol a prydferth. Bae Aberteifi yw un o ddau leoliad yn y Deyrnas Unedig sydd yn gartref i ddolffin Trwynbwl. Gallwch weithiau gweld pod o’r dolffiniaid ger arfordir Cei Newydd, Ceredigion.

Mae gan ein cychod gwenyn cefndir syfrdanol o hardd, gyda choedwig wyllt sydd heb ei ddifetha, a gwrychoedd hollol naturiol wedi’i amgylchynu gan ddolydd llawn blodau amrywiol. Mae rhan fwyaf o’n safleoedd wedi’i leoli yn Ogledd Sir Benfro a De Sir Ceredigion. Mae’r porfeydd ffrwythlon a dŵr pur yn annog crefftwyr bwyd a diod leol i greu amrywiaeth o gynnyrch. Mae hwn wedi arwain at amrywiaeth helaeth o fusnesau bychan, gan gynnwys, bragdai-micro, distyllfeydd, gwneuthurwr Caws, cyffeithiau a hefyd cig oen ac eidion traddodiadol. Mae nifer ohonynt, fel Mêl Bae Aberteifi yn gwerthu ei chynnyrch o safon yn lleol trwy wahanol sianeli megis marchnadoedd fferm, cigyddion,  delicatessen a siopau masnach annibynnol.

Tudalennau Diddorol

Ein Stori

Ein Siop Mêl